DSN d.o.o.

Adresa: Drage Todorović 1
34000 Kragujevac, Srbija

Telefon: +381 34 324 535

Mob: +381 63 602 605

Mob: +381 63 626 915

Fax: +381 34 323 180

E-mail: dsn@sbb.rs

Sajt: www.dsn-rolovrata.rs

rampe

Industrijska rolo vrata DSN d.o.o. Kragujevac

Industrijska termo rolo vrata (Novi profil)

Tip profila: Profil moze biti  izradjen od sendvic profila kako celicnog galvaniziranog tako i aluminiskog. Spolja je zasticen u boji po zelji narucioca elektrostatickim postupkom.Tako pripremljen ispunjava se tvrdo presovanim negorivim poliuretanom.

Opis: Profil ima spoljašnju i unutrašnju zakrivljenu površinu i posebne je konfiguracije  koje olakšavaju rotaciono kretanje profila sto umnogo smanjuje koeficijent trenja i buke. Profili su potpuno zatvoreni i formiraju spoljašnju površinu visoke estetike. Tokom eksploatacije rolo vrata ne dolazi do ostecenja boje boje. Pored toga, obim namotavanja je najmanji moguć u odnosu na rolo vrata dostupna na tržištu. Prostor između dva lima je ispunjen poliuretanom gustine 250 kg/m3.

Maksimalni pritisak vetra

m m 3 4 5 6 7
Kp / m2 150 135 120 100 85
Thermal Diffusion Ratio: 7 K cal / mhc
Sound Insulation Ability: 18 dB
Industrijske roletne od čeličnog lima

Maksimalni pritisak vetra

m A10 A08 A07 A06
3 40 Kp / m2 32 Kp / m2 25 Kp / m2 16 Kp / m2
4 47 Kp / m2 39 Kp / m2 30 Kp / m2 19 Kp / m2
5 56 Kp / m2 44 Kp / m2 36 Kp / m2 22 Kp / m2
6 68 Kp / m2 47 Kp / m2 39 Kp / m2 26 Kp / m2

Opis:

Materijal: Toplo-cinkovani čelični lim St 37 sa mogućnošću nanosenja spoljašnje elektrostatičke poliesterske boje. Lim debljine 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1,0 mm pojedinačno.

Oblik: spoljašnji izgled visoke estetike sa dovoljnom snagom usled spoljnih uticaja koji mogu da deformišu površinu materijala. Donji deo rolo vrata nosi posebno ojacan profil na kome se nalazi guma sa dodacima radi dobrog uklapanja prilikom kontakta sa podlogom. Postoji mogućnost ugradnje manjih prozora 65 mm x 500 mm . Materijal prozora je transparentan, nije lomljiv, polikarboksilatne velike čvrstoće. Prednost ovog profila je da ima veoma jake profilisane segmente, koji daju  veliki otpor prilikom mogucih havarija. Profil je objedinjen novim panoramskim tipom profila kako bi se stvorio transparentan deo - prozor, duž čitavih rolo vrata.

 • industrijska rolo vrata
 • industrijska rolo vrata
 • industrijska rolo vrata
 • industrijska rolo vrata
 • industrijska rolo vrata
 • industrijska rolo vrata
 • industrijska rolo vrata
 • industrijska rolo vrata
 • industrijska rolo vrata
 
Podizanje rolo vrata - pomeranje

Segmenti rolo vrata rotiraju oko vratila  čiji prečnik zavisi od težine i dimenzije.Vratilo se iz tog razloga naziva nosačem  rolo vrata. Na krajevima nosača su zavareni metalni diskovi sa osovinama.

Rolo vrata se nalaze na posebnim nosačima postavljenim na bočnim poklopcima, koji su zaštitni poklopci rolo vrata, tako da se nosači osovine nalaze unutar poklopca, a osovina prolazi kroz poklopac putem posebnih otvora.

Ovakva osnova se izdvaja od ostalih zato što isključuje mogućnost pada rolo vrata u svim slučajevima: pomeranje ručke, pucanje osovine ili pucanje ležajeva. Obzirom na to da je pomeranje osovine nemoguće, mi imamo superioran i stabilniji rad rolo vrata.

Zaštitni spoljašnji poklopci rolo vrata imaju sledeću ulogu:

 1. Pored zavarenih ojačanja koja imaju, predstavljaju i odličnu osnovu sa dozvoljenom oscilacijom koja je potpuno bezopasna za nepokretne uređaje i korisna da apsorbuje vibracije.
 2. Služe za pravilno namotavanje rolo vrata i sprečavaju oštećenje plastičnih delova rolo vrata koji se nalaze na ivicama. To je zato što se rolo vrata tokom namotavanja ne mogu odvojiti od zupčanika.
 3. Odvajaju rolo vrata od lanca i dela za podizanje koji prenosi kretanje i od centrifugalnog akceleratora, na taj način štiteći ne samo za rolo vrata nego i ostale komponente.

Prenos se vrši pomoću: industrijskog lanca i remenice sa prenosnim odnosom 1/3. Kretanje se vrši trofaznim motorom sa nepovratnim reduktorom, koji je integrisao zaustavljanje rolo vrata na određenoj poziciji i ručnim sistemom sa pokretnom ručkom ili lancem za podizanje.

Kontrola motora se vrši:

Električnom tablom uz korišćenje kontrolnog sistema za praćenje asimetrije i faza sukcesije. Kontrola se vrši tasterom ili prekidačem, a postoji i mogućnost lakog povezivanja daljinskog prijemnika i fotoćelija. Kontrolni tasteri imaju nizak napon od 24V radi bezbednosti radnika.

Zaštita akceleratorom

Osovina rolo vrata se nalazi na ležajevima zajedno sa osovinom vratila. Kretanje vratila se primenjuje na jednoj osovini, što je već opisano. Druga osovina vratila se nalazi na posebnom ležaju koji se zove centrifugalni akcelerator. On takođe oscilira jer se zasniva na odgovarajućoj zaštiti sa tri fleksibilna zgloba. Uređaj se aktivira kada ugaono ubrzanje osovine prelazi dozvoljenu granicu, ne dopuštajući da se razvije velika brzina za vreme spuštanja rolo vrata.

Znači da imamo zašitu prilikom spuštanja, jer osim ranijeg zaustavljanja rolo vrata za vreme spuštanja, imamo i moć prekida bilo kog električnog rada rolo vrata.

Mogući razlozi naglog pada rolo vrata su:

 1. prelom zuba
 2. prelom reduktora
 3. unutrašnji prelom zubaca ili zupčanika reduktora
 4. prelom baze reduktora ili osovine.

Prednosti lančanog prenosa u odnosu na direktni prenos:

 1. Štedimo na prostoru jer gubitak prostora iznosi samo 6 cm sa obe strane otvaranja rolo vrata.
 2. Imamo zaštitu reduktora od visokog obrtnog momenta.
 3. Imamo prigušenu vibraciju na ležištu reduktora.
 4. Ovaj uređaj duže traje u odnosu na postojeće. Vek trajanja je pet puta duži od drugih dostupnih uređaja.
 5. Koristimo materijale pogodne za industriju.
 6. Jedina mana je viša cena.
Šina rolo vrata

Šina rolo vrata se postavlja na osnove greda-šupljina-greda, šine rolo vrata su izrađene od čelika (2,5 – 3 -4) mm zavarenog na određenim rastojanjima

Na ivici šina su aluminijumski okviri sa duplim četkama ili gumom dajući šinama sledeće prednosti:

 1. Bolje prijanjanje rolo vrata i šina.
 2. Manja buka u toku kretanja.
 3. Visoka estetika uređaja.
 4. Vazduh smešten u vlaknama četke deluje kao mazivo i trenje je manje, kao i habanje boje.

Prednosti industrijskih rolo vrata nove generacije

 1. Imaju nepomičnu konstrukciju.
 2. Imaju potpornu konstrukciju koja garantuje brzu i jednostavnu ugradnju.
 3. Smanjuje se gubitak prostora sa obe strane rolo vrata čime se postiže visoka estetika.
 4. Imaju dobru izolaciju i bezbedan rad uređaja.
 5. Moguće je da se konstrukcija rasklopi i da se premesti na drugo mesto bez puno truda i uz nisku cenu bez oštećenja uređaja.
Rolo vrata su pogodna:
 1. Za industriju, za stalnu upotrebu gde se zahtevaju visoki standardi i jačina, kao i za pokrivanje velikih površina.
 2. Za vojne objekte.
Opis za ručnu upotrebu

U ovom kratkom tehničkom opisu, opisujemo ručni rad sa drškom i sistemom podizanja lančanikom.

Dodatne informacije:

U slučaju prekida napajanja električnom energijom ili mogućih električnih problema table ili motora, jednostavno se drška stavi na posebnu osovinu i rotira se levo ili desno ako želimo da podignemo ili spustimo vrata. Ako je napajanje u uređaju, postavljanjem drške gasi se svetlosni indikator, što dovodi do zaustavljanja bilo koje električne aktivnosti u kontrolnoj tabli iz bezbednosnih razloga. Minimalnom rotacijom ručka se automatski vezuje za ležište i ne utiče na rad svojom težinom. Isključenje motora i pozicija u ručnom upravljanju je potpuno automatsko i ne zahteva nikakav poseban mehanizam. Sa bilo kog mesta, ako želimo da zaustavimo rolo vrata, jednostavno prekinemo ručno upravljanje i ona ostaju u tom položaju. Zatim neznatno okrenemo ručku u suprotnom pravcu, tako da se opusti i onda se izvadi iz ležišta. Lampica svetli ako postoji električno napajanje i uključuje električni rad koji kontroliše centralna tabla. Rolo vrata su ponovo spremna za električan rad.

Uređaj za ručno upravljanje je posebno dizajniran iz sledećih razloga:

 1. On osigurava ergonomsku i komfornu upotrebu.
 2. Veoma visok obrtni moment bez opterećenja uređaja tako da nudi neograničen vek trajanja.
 3. Za razliku od stalnih uređaja, npr. lanaca, gde provalnik može da uđe i da ručno upravlja uređajem, ukoliko korisi lance koji su trajno instalirani, ovaj uređaj se može kontrolisati jer se ručke čuvaju od strane operatera.
Ručno upravljanje lancem

Na ovaj način rolo vrata se kreću mnogo brže. Ručno upravljanje se ostvaruje kroz lančanik koji rotira sistem kotura lanaca koji služe za podizanje. Ovaj sistem radi automatski kada se povuče lanac i pomeraju rolo vrata, ali u isto vreme svaka električna aktivnost je zaustavljena. Sistem se automatski vraća u električni mod - jednostavno pustimo lanac, a indikator se upali. Maksimalni kapacitet podizanja 5 tona. Jedina mana ovog ručnog moda jeste da bilo ko može da pristupi otvaranju rolo vrata bez ikakve kontrole.