DSN d.o.o.

Adresa: Drage Todorović 1
34000 Kragujevac, Srbija

Telefon: +381 34 324 535

Mob: +381 63 602 605

Mob: +381 63 626 915

Fax: +381 34 323 180

E-mail: dsn@sbb.rs

Sajt: www.dsn-rolovrata.rs

rampe

PVC vrata DSN d.o.o. Kragujevac

Materijal

Sastoji se od namotane PVC folije, koja je ojačana mrežom, ukupnom debljinom od 1,2 mm do 1,5 mm. Površina je podeljena horizontalnim aluminijumskim barovima radi pružanja otpora jakom vetru što ne utiče na foliju. Dostupne boje su: plava (RAL 5010), narandžasta (RAL2004), žuta (RAL 1023). Postoji mogućnost da se izradi u drugim bojama.

Transparentni PVC se može staviti na bilo koji deo konstrukcije. Manje je trajan od neprozirnog, posebno kada se radi na niskim temperaturama. Predlaže se da visina vidljivog panela bude oko 160 cm iznad poda. Širina ovog dela je 55 centimetara, kako bi bilo manje problema i kako bi se što više pokrilo u smislu vidljivosti. U svakom slučaju preporučujemo da se ovaj vidljivi panel izbegava ako nije zaista neophodan.

Kapaciteti elektronske table

Napajanje: 220V AC 16
Radna frekvencija: 50Hz

Električna tabla reguliše rad električnog motora. Pruža nesmetan rad prilikom podizanja, spuštanja i prilikom promene pravca kretanja vrata. Ovo je veoma korisna zaštita svih mehaničkih delova kojima se vrši kretanje vrata. Takođe pruža dodatna spoljna elektromagnetna kočenja. Kontrola vrata se postiže samo jednim kontaktom. Tako vrata rade sa 4 različite i podesive brzine, i to:

  1. Brzina podizanja
  2. Granična brzina podizanja
  3. Brzina spuštanja
  4. Granična brzina spuštanja

Sve 4 brzine se mogu regulisati iz električne table. Ubrzavanje, usporavanje i elektronsko kočenje se mogu posebno regulisati. Električna tabla ima različite operativne programe, ali mi predlažemo 2: a) otvaranje, zatvaranje i zaustavljanje jednim pritiskom dugmeta kao kod automatskih vrata, b) otvaranje trenutnim pritiskom na dugme i automatsko zatvaranje nakon određenog perioda vremena koji se lako definiše regulatorom koji se nalazi iznad table.

Prelaz iz jednog programa u drugi je veoma jednostavan i lak. Na tabli vrata postoje led lampice koje daju informacije o raznim mogućnostima i aktivnostima vrata. Električna tabla ima kontakt za zatvaranje u slučaju opasnosti (Total Stop) i prihvata sve vrste kretanja detektora. Takođe ima par industrijskih fotoćelija koje se obavezno nalaze na stubovima vratima i ugrađeni daljinski sistem sa rol kodovima i statični prenos frekvencije informacija, pogodno za industrijske uslove.

Svetlosni predajnik se nalazi iznad metalne elektronske table, koji pokazuje sva kretanja vrata kao i zadržavanje na najvišoj poziciji, kada su vrata otvorena i kada će se zatvoriti u datom periodu. Postoji mogućnost, ako se to zahteva, da se postavi više svetlosnih predajnika.

Materijal lima

Lim svih metalnih delova vrata, npr. stubova, zupčanika, metalnih ploča, električnih ploča je toplo cinkovan i spolja obložen elektrostatičkom poliesterskom bojom čija gustina iznosi 110 mikrometara i koji je od grube teksture.

Brzina

Fabričko podešavanje je 1,25 m/s, ako kupac smatra da se brzina treba promeniti, to se može izvršiti pritiskom na 2 strelice na kontrolnoj tabli. Time će se povećati brzina do dodatnih 20%, a može se i smanjiti do 60%. Za ostale promene brzine trebalo bi da kontaktirate fabriku za dalje instrukcije i za dobijanje odgovarajućih lozinki.

Na kraju, u slučaju prekida električne energije ili kvara vrata, vrata mogu ručno da rade pomoću ručke (postoje uputstva).

Najvažnija prednost je da u slučaju kvara vrata, deo na kome se nalazi elektronska tabla i svi mehanički delovi, može se lako rasklopiti i zameniti novim u minimalnom roku, a stari se šalje kod nas na popravku. Važno je napomenuti da mi predlažemo izbor materijala - vrstu i veličinu. Postoji mogućnost da se neki od njih promeni u skladu sa potrebama i željama klijenta.

  • brza pvc vrata
  • brza pvc vrata
  • brza pvc vrata