DSN d.o.o.

Adresa: Drage Todorović 1
34000 Kragujevac, Srbija

Telefon: +381 34 324 535

Mob: +381 63 602 605

Mob: +381 63 626 915

Fax: +381 34 323 180

E-mail: dsn@sbb.rs

Sajt: www.dsn-rolovrata.rs

rampe

Industrijska segmentna vrata DSN d.o.o. Kragujevac

Karakteristike
 • Vrata se sastoje od sistema koji ima posebnu blokadu na čijem kraju su aluminijumski profili sa dvostrukim gumama za potpuno zatvaranje. Uz saglasnost kupca i uzimajući u obzir njegove potrebe, donji deo specijalnog  može biti dodatno obrađen tako da doseze do najviše tačke objekta i savršeno se uklapa u unutrašnji geometrijski oblik objekta sto dovodi do kompletnog ergonomskog rezultata bez značajne promene u ceni.
 • Odgovarajući deo sistema podizanja prijanja uz vrh diska na osovini. Ceo uređaj predstavlja potporu.

industrijska segmentna vrata

Sistem podizanja
 • Sistem podizanja se sastoji od jednog lancanika koji pokreće posebne diskove. Jaka ptraka za podizanje je umotan sa strane diskova.
 • Specijalni električni kočioni motor - reduktor industrijskih standarda šalje pokret do drške preko zubaca  lančanika.
 • Rotacija drške i spuštanje vrata su osigurani centrifugalnim akceleratorom koji je najpouzdanije rešenje.
 • Industrijska tabla ima električni sistem kontrole za praćenje asimetrije i faza sukcesije tokom kretanja. Kontrola se vrši tasterom ili prekidacem, a postoji i mogućnost lakog povezivanja daljinskog prijemnika i fotoćelija. Kontrolni tasteri imaju nizak napon od 24V radi bezbednosti radnika.
Panelni sistemi
 • Paneli se sastoje od lima 0,60 mm i pune se poliesterom koji je zavaren posebnim poliuretanskim lepkom gustine 55 kgr/m3. Oni nose određene zglobove duž ivica, kao i specijalna uzdužna ojačanja sa dodatnim limom gde su pričvršćene šarke.
 • Na ivicama panela nalaze se specijalni delovi za pokrivanje poliuretana. U cilju ojačanja zglobova duž i između pričvršćivača, umetnut je specijalni ojačani gumeni zatvarač.
 • Panel na dnu ima specijalnu gumenu brazdu koja na ivicama ima posebne amortizacione delove sa ugrađenim sistemom zaštite u slučaju pada sistema i automatskog zaključavanja.
 • Panel koji se nalazi u gornjem delu vrata ima specijalni gumeni zatvarač.
Prozorski sistemi

industrijska segmentna vrata

Sastoje se od aluminijumskog okvira, pričvršćen zglobovima formirajući jedan panel čije ivice su identične sa drugim panelima i potpuno u skladu sa konstrukcijom stvarajući tako veliki vidljivi deo. Uklapanje prozora sa ostalim delovima je odlično uz potpuno zatvaranje.

PREDNOSTI u odnosu na ostale uređaje na tržištu su opisani ispod:

 1. Objekat je u potpunosti napravljen od industrijskih materijala visokog standarda. Potporan je i pogodan je za industrijsku upotrebu.
 2. Kretanje se vrši pogonskim kaišem, a ne kablovima.

  Dakle, naši uređaji su:

  • Visokootporni na opterećenja, šest puta u odnosu na odgovarajući uređaj sa kablovima.
  • Imaju neograničen životni vek.
 3. Mi ne koristimo grede koje su kratkog veka i koje su opasne u pogledu bezbednosti radnika kao i zbog brojnih problema koji mogu da nastanu.
 4. To je jedini uređaj sa automatskim zaključavanjem za razliku od postojećih uređaja gde se zaključavanje vrši ručno.
 5. Nekontrolisani pad vrata se, prvo, sprečava korišćenjem centrifugalnog akceleratora na osovini i drugo, pomoću posebnih mehanizama za automatsko zaključavanje koji se nalaze sa obe strane donjeg panela na vratima.
 6. Ručno upravljanje se vrši sistemom lanaca - lanac kojim se vrši podizanje i on se nalazi na visini na kojoj su i ruke operatera. Sistem se može ukloniti iz bezbednosnih razloga.

Novi tip KLIZNIH VRATA koja su sjedinjena se ROLO VRATIMA.

Tehničke karakteristike

Vrata i stubovi su od aluminijumskih profila. Otvaranje, zatvaranje i zaključavanje kliznih vrata je isto kao kod industrijskih aluminijumskih vrata uz sve neophodne gumene delove za zatvaranje. U ovom slučaju hidraulički mehanizam automatskog zatvaranja kliznih vrata je obavezan. Otvaranje i zatvaranje kliznih vrata se vrši pomoću 8 šarki koje se nalaze na aluminijumskim profilima vrata. Površina kliznih vrata je podeljena na horizontalne delove kao kod segmentnih vrata. Iz tog razloga su aluminijumski profili podeljeni posebnim plastičnim elementima velike čvrstine, tako da se oni spajaju kada su vrata potpuno zatvorena. Ovo pojačava čvrstinu kliznih-vrata. Klizna vrata prate pokrete i podele koje su nastale od panela segmentnih vrata.

Sistem industrijskog ručnog upravljanja sa lancem - lanac za podizanje

Tehničke karakteristike

Ručno upravljanje se vrši putem lanca gde se sistem lančanika i lanca za podizanja rotira. Ovaj sistem je automatski kada se lanac povuče i pomera rolo vrata, dok se u isto vreme zaustavlja svaka električna aktivnost. Sistem se automatski vraća u električni mod - jednostavno pustimo lanac, a indikator se upali. Maksimalni kapacitet podizanja 5 tona. Kretanje je vertikalno.

 • industrijska segmentna vrata
 • industrijska segmentna vrata
 • industrijska segmentna vrata
 • industrijska segmentna vrata
 • industrijska segmentna vrata
 • industrijska segmentna vrata